NEKOMPROMISNÁ KVALITA Kvalifikovaný personál Špičková certifikácia Management na európskej úrovni

Riadenie kvality

Od roku 2006, spoločnosť zaviedla integrovaný systém riadenia, vrátane systému riadenia kvality podľa ISO 9001 a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia podľa OHSAS 18001. Spoločnosť riadi svoje procesy založené na tomto systéme riadenia. Všetci zamestnanci spoločnosti MONT-SERVIS s.r.o. sú povinní uplatňovať a dodržiavať požiadavky noriem ISO.

CERTIFIKÁTY

Všetky uvedené systémy sú certifikované spoločnosťou ASTRAIA® Certification, s.r.o.

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Výstavba telekomunikačných sietí, sieťové technológie aj servis na špičkovej úrovni. Všetko pre stabilné fungovanie vašich telekomunikačných služieb.

STABILITA

22 rokov na trhu.

Stabilný a vysokokvalifikovaný personál.

REFERENCIE

Stovky projektov pre najväčších investorov a zadávateľov v oblasti telekomunikácií na Slovensku.