SLUŽBY PRE TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE VÝSTAVBA SIETÍ KOMPLEXNÉ SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE SERVIS SIETÍ ELEKTROINŠTALÁCIE

SLUŽBY

Hodnota pre vás sú stabilne fungujúce siete, 24 hodín, 7 dní v týždni.

 • rýchlosť a spoľahlivosť
 • kvalifikovaní ľudia a profesionálne technológie
 • 100% certifikácia

VÝSTAVBA TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ

 • projekcia optických a metalických sieti MMS-TKR
 • zabezpečenie územného rozhodnutia
 • výkopové práce
 • pokládky optickej a metalickej časti MMS-TKR
 • budovanie NN prípojok
 • inžinierska činnosť
 • stavebný a technicky dozor
 • zafukovanie optického vlákna
 • geodetické zameranie

KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE

 • komplexné merania optických a metalických sietí MMS-TKR
 • upgrade technológií MMS – TKR
 • montáže technológií FTTB
 • pripájanie koncových zákazníkov FTTH
 • pripájanie koncových zákazníkov – Tripleplay – Internet/VoIP/DTV
 • montáž technológií do vonkajšieho/vnútorného prostredia
 • montáž vertikálnych /horizontálnych stúpacích vedení MMS-TKR, FTTB a FTTH v stavebných objektoch

SERVIS TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ

 • servis optických a metalických sietí
 • servisná činnosť u zákazníka
 • servisné práce podľa požiadaviek investora

ELEKTROINŠTALAČNÉ SLUŽBY

 • montážne práce v oblasti elektrických rozvodov a bleskozvodov
 • údržba elektroinštalácie – bleskozvodov v bytovom fonde
 • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (revízie)
 • údržba a montáž dorozumievacích zariadení
 • opravy a údržba zdvíhacích zariadení, stredné opravy

CERTIFIKOVANÁ KVALITA

Spoločnosť je nositeľom a držiteľom certifikátov pre normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a STN OHSAS 18001:2007.

STABILITA

22 rokov na trhu.

Stabilný a vysokokvalifikovaný personál.

REFERENCIE

Stovky projektov pre najväčších investorov a zadávateľov v oblasti telekomunikácií na Slovensku.